ارتباطات امروز
مباحث مربوط به رشته علوم ارتباطات - روزنامه نگاری
 

فصل چهارم

ویژگی های وسایل ارتباط جمعی

((بخش اول؛ همگونی های وسایل ارتباط جمعی))

 

وسایل ارتباط جمعی در عین ظاهر ساده با دو نوع دشواری روبرو هستند:

 

1-               تکنیک های یکنواخت ارتباطی در ممالک مختلف جهان تابع نظام های سیاسی و اجتماعی متفاوتی هستند، به همین علت به صورت های بسیارمتنوع مورد بهربرداری قرار می گیرند.

2-               این نوع ارتباطات پیوسته در سراسر جهان در حال گسترش هستند و مقام و ارزشی که در جوامع مختلف به انها داده می شود، بیش از پیش " حالات استثنایی " ایجاد می کند.
برای از میان برداشتن دشواریهای دوگانه بالا باید بین مشخصات وسایل ارتباط جمعی تفکیک قایل شد و انچه را که تمام این وسایل به صورت همگون و مشترک دارند از آنچه ویژه هر کدام از این وسایل است و سبب تفاوت آنها می شود. متمایز دانست.
* مشخصات مختلف و شرایط خاص تکنیکی و اقتصادی وسایل ارتباط جمعی (( تلویزیون ، رادیو ، روزنامه ها و ...)) از نظر چگونگی فعالیت:
1- سرعت انتشار( از مهمترین ویژگی های وسایل ارتباط جمعی امروزه است؛ سریع ترین وسایل وسایل الکترونیکی رادیو و تلویزیون و رسانه های دیجیتال مثل اینترنت)
2- مداومت انتشار (بمباران اطلاعاتی به صورت مداوم از سوی رسانه های جمعی ؛ انتشار اخبار و اطلاعات به شکلی ادامه دار و بدون وقفه)
3- وسعت جهانی حوزه انتشار (با پدید آمدن وسایل سریع الکترونیکی و ماهواره مرزها درنوردیده شده است ، رادیو بیش از همه)
4- فراوانی و گوناگونی محتوی (انسان امروزی هر ورز با تعداد بسیار زیادی از اخبار و اطلاعات مواجه است که وسایل ارتباط جمعی در اختیارش قرار می دهند؛در شهرهای بزرگ به طور متوسط هر فرد هر روز 1500بار مورد هجوم پیام های وسایل ارتباط جمعی قرار می گیرد که نظام رفتار فردی و جمعی وی را تحت تاثیر قرار می دهند. در این زمینه مطبوعات از نظر فراوانی و گوناگونی امکانات بیشتری دارند.
* فراوانی محتوی سینما را می توان با افزایش تعداد فیلم ها افزایش داد.بخش دوم- ویژگی های وسایل ارتباط جمعی


تفکیک ویژگی های وسایل ارتباط جمعی و تشخیص اصالت های هر کدام؛
1- تفاوت طرز انتشار: چگونگی سرعت انتشار اطلاعات بشری مهمترین شاخص و ویژگی های وسایل ارتباط جمعی است (رادیو و تلویزیون سریعتر از روزنامه و روزنامه سریعتر از سینما و کتاب )

* کتاب؛  قرنها مرجع آشنایی با علم و فرهنگ بود تا زمان پیدایش مطبوعات= کتاب محصول کار فردی اما مطبوعات حاصل کار جمعی است. امروزه ناشران از انتشار کتابهایی که مطالبشان ماندگاری کمی دارند پرهیز می کنند.
* مطبوعات؛ انتشار دوره ای ، مهمترین خصوصیت مطبوعات است. ( اکنون مطبوعات با توجه خاص به تجزیه وتحلیل اخبار به طرز نامریی به کتاب نزدیک تر میشوند.)
سه خصلت مطبوعات که وجهه  آنها را در مقابل رسانه های دیداری و شنیداری حفظ کرده است؛
- وسعت اخبار: کمیتی بیش از رادیو تلویزیون از نظر انتشار
- دوام اخبار: اخبار رادیو و تلویزیون به علت دوام نداشتن (دسترسی مادی در هر زمان ممکن) برای همیشه قابل استفاده نیستند.
- تنوع اخبار: وسعت و امکان درج مطالب و متنوع تر نسبت به رادیو تلویزیون و سینما


* سینما؛ سینما در زمینه خبری نسبت به سایر وسایل ارتباط جمعی در وضع نامساعدتری است (پر کردن اوقات فراغت)
 رادیو؛ راديو و تلویزیون کاملترین وسایل ارتباط جمعی هستند و برنامه هایی به منظور دریافت مستقیم مخاطبان پحش کنند.
رادیو از نظر سرعت و مداومت انتشار و وسعت انتشار برترین وسیله ارتباط جمعی است.
* تلویزیون؛ تلویزوین وسیله ارتباطی جدیدی است که در عین حال تکنیک های مختلف مانند رادیو ، سینما و روزنامه ها را در حود جمع کرده است.   
تشابه تلویزیون و دیگر وسایل ارتباط جمعی؛
- تلویزیون و رادیو هر دو از طریق امواج قابل استفاده اند.                                                                
- تلویزیون و سینما هر دو از تصویر و صدا ، افکت، صحنه سازی و غیره استفاده می کنند.
- تلویزون و روزنامه؛ علی رغم تفاوت های تکنیکی و ابزاری در انتشار اطلاعات ، تلویزیون برای انتشار اطلاعات از روش روزنامه ای استفاده می کند.
روزنامه های تلویزیونی  (خبری) نخستین بار در جنگ جهانی دوم توسط آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از جنگ در فرانسهو کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفت.


2- پیام ها و شرایط دریافت آنها: از طرق مختلفی می توان پیام های مختلف را از رسانه های گروهی دریافت کرد.
* رادیو: تنهاوسیله ارتباطی که استفاده از آن مانع فعالیت های دیگر انسان نمی شود. ( رادیوها به سه شکل اطلاع رسانی می کنند؛ ا- رادیوهایی که فقط یک گروه خاص مخاطبان را مد نظر دارند و به عبارتی تخصصی عمل می کنند 2- رادیوهایی که صرفا به ÷خش اخبار و مداومت در آن می پردازند 3- رادیوهایی که به صورت تلفیقی از دو گونه قبلی هستند.)
محدودیت های رادیو: 1- برنامه های رادیو از طریق یکی از حواس انسان مورد استفاده قرار می گیرند  2- برنامه های رادیو در شرایط ناقص و نامساعد شنیده می شوند 3- نیاز به تمرکز کامل حس شنوایی برای استفاده از پیام 4- فرار بودن پیام های رادیویی 5- امکان تحریف پیام های رادیویی به علت فرار بودن آن

* تلویزیون؛ از نظر فنی از رادیو سرچشمه می گیرد و وجه اشتراک آن با رادیو تقارن زمان انتشار و دریافت پیام هاست. از دیگر ویژگی های آن استقرار سیستم تلویزیونی است که نمی توانم به راحتی مثل رادیو آن را از مکانی به مکان دیگر منتقل کرد (به علت تجهیزات تلویزیونی ؛ دکور، دوربین های حرفه ای ،استودیو و ... )

* کتاب و مطبوعات:  معایب انتشار کتاب (آثار فکری انسان) در تیراژ محدود از 100 تا 100 هزار (سقف انتشار مشخص و محدود است) و محدود تر از مطبوعات است به علت سرعت انتشارو نکته مهمتر طرز استقبال خوانندگان آنهاست( اینکه چه مدت طول می کشد پس از انتشار کتاب مخاطبان استقبال واقعی از آن بکننددر حالی که روزنامه بر اساس نیازهای فوری خوانندگان تهیه می شود و هر روز در زمان مشخصی منتشر و توزیع می شود. به علت همین قدرت نفوذ روزنامه هاست که از ان به عنوان رکن چهارم دموکراسی (ادموند بورک) و یک نیروی بزرگ اجتماعی یاد می کنند. ( شیوه جدید روزنامه نگاری که طرفداران بسیاری دارد ( تزریق قطره ای ) نیز بر اساس تشنه کردن و ارضاء موضوعی مخاطبان طراحی شده است)

* سینما: فیلم های سینمایی هم مانند تئاتر ، کتاب ؛ نوارهای موسیقی برای سرگرمی هستند. تحول آن به خصوص در سالهای جدید آن را به جدایی از دیگر وسایل ارتباط جمعی سوق داده است.
چرا سینما به مرز دیگر وسایل ارتباط جمعی درآمده است؛ اول- سینما تنها وسیله ای است که نمی تواند به محیط صمیمانه خانواده راه یابد اما تبعات مشترک جمعی مشهودی در میان مخاطبانش دارد دوم - نظم انتشار سینما متفاوت است و ماندگاریش نسبت به رادیو و تلویزیون بیشتر است ( روزهای متوالی اکران یک فیلم در ساعات متعدد) به همبن علت نقش سینما در نمایش فیلم های خبری کم شده است و گاهی بی ارزش است. سوم- فیلم سینمایی از طریق قوی ترین رقیبشان ؛ تلویزیون پخش می شود البته به صورت محتوایی مانند دیگر برنامه های تلویزیونی

((بخش سوم- رقابت و همزیستی وسایل ارتباط جمعی))
علاوه بر دشورای های گفته شده در بخش قبل دشواری دیگری با عنوان تهدیدی که برخی از وسایل ارتباط جمعی آنها را برای خود تهدید می دانند؛
الف
- مساله رقابت وسایل ارتباط جمعی- دو مناقشه در این زمینه وجود دارد:
 1- مطبوعات در مقابل وسایل سمعی و بصوی قرار گرفته اند. در بسیاری از کشورها تیراژ مطبوعاتشان در مقابل پدیده تلویزیون پایین آمده است و تعدادی هم تعطیل شده اند ( جذب آگهی ها از مطبوعات به سمت تلویزون ، سرعت انتشار اخبار و اطلاعات توسط تلویزیون    
((((نشریات عامه پسند (زرد) بسیار آسیب پذیر تر بوده اند ، اما در مقابل مطبوعات بدون عکس مقاومت بیشتری داشته اند و گاهی به سوی پیشرفت در حال حرکتند))))
2- سینما و تلویویزن در مقابل هم ایستاده اند ( مبنای اصلی روش رقابت سینما و تلویزون کاهش آمار سینما روها در مقابل تماشاچیان تلویزیون است به ویژه با گسترش تلویزون های ماهواره ای و پحش برنامه های جهانی)
نکته: نخستین برنامه جهانی تلویزیون به وسیله ماهواره تله استار پخش شد.
ب- همزیستی وسایل ارتباط جمعی معاصر: این وسایل با توجه به اشتراکاتشان هر کدام وظایف خاص خود را دارند و به راحتی نمی توانند یکدیگر را از میدان به در کنند و مثلا مطبوعات مکمل دیگر وسایل هستند وچون پیش از دیگر وسایل ارتباط جمعی پدید امدند، با توجه به تجارب بسیارشان می توانند سرمشق و نمونه برای دیگر وسایل ارتباط جمعی باشند.
((( سایر وسایل ارتباط جمعی در شرایط فعلی نه تنها مانع رشد و توسعه روزنامه ها نیستند ، بلکه با اعلام اخبار و تحریک کنجکاوی مخاطبان برای مطالعه جریان کامل وقایع می توانند زمینه پیشرفت بیشتری در اختیار روزنامه ها قرار دهند و توسعه همه وسایل ارتباط جمعی اعم از روزنامه ها ، خبرگزاری ها و رادیو و تلویزیون در کنار هم در دنیای معاصر موکد همین موضوع است.)))
 
                                        فصل پنجم

مشخصات فني وسايل ارتباء جمعي آگاهي كامل نسبت به کاربردها و کارایی وسایل ارتباط جمعی معاصر بدون توجه به خصوصیات فنی آنها امکان پذیر نیست. تشکیل سازمان های مختلف پستی ، اختراع تلقن ، استفاده از امواج و صفحه های مغناطیسی ، وسایل عکاسی ، فیلمبرداری ، حروفچینی و ...  که هر کدام از اینها با پدیدار شدنشان نه تنها جای دیگری را نگرفته اند بلکه موجب پدید آمدن وسیله ارتباطی جدیدی شده اند.
* تکنیک های مخابراتی؛
الف- سرویس های پستی : سازمان های پستی جدید به موازات پیشرفت های علمی و صنعتی بعد از رنسانس و بهبود وضع راه های مواصلاتی رو به گسترش داشته اند که همه این سازمان ها برای ارسال مکاتبات و محموله های خبرگزاری ها ، روزنامه ها و رادیو تلویزیون  تسهیلات زیادی فراهم کرده اند.
ب- ارتباطات راه دور از طریق سیم: با توجه به اینکه از قرن بیستم استفاده از امواج و انتشار از طریق سیستم بی سیم بسیار پیشرفت داشته است اما انتقال پیام از طریق سیم همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.
ارتباطات با سیم به علت اینکه اختلالات از طریق بی سیم را ندارند کارایی مفید تری دارند ، از سوی دیگر در عصر کنونی که فضای جو مملو از امواج مختلف رادیویی است سبب بهم زدن تعادل امواج نمی شود.
وسایل ارتباطی از طریق سیم: 1- تلگراف برقی(1794در فرانسه) پیشرفت های امروزی؛ انتقال سریع ، حجم بالای انتقال پیام به صورت همرمان ، کاربد دو گانه سیم ها تلفنی و تلگرافی 2- تلکس؛ دریافت تایپ شده پیام بر روی نوارهای خاص 3- تلفن 4- دستگاه های حامل امواج رادیویی؛ استفاده از این دستگاه ها برای جاهایی که امکان کابل کشی وجود ندارد 5- پایانه های ماشین های کامپیوتر؛ اتصال از طریق تلفن به شبکه های ارتباطی 6- دستگاه انتقال عکساز طریق سیم تلگراف 7- وسایل انتقال عکس صفحات مطبوعات و عرضه روزنامه های تلویزیونی به خوانندگان؛ از این روش نخستین بار ا در ژاپن توسط روزنامه آساهی شیمبون در سال 1959 استفاده شد.
پ- ارتباطات دور ار طریق امواج رادیویی : از قرن نوزدهم و در نیمه قرن بیستم 1951 با جایگزین شدن ترانزیستورها به جای لامپ هر روز رادیوها کوچکتر و قابل حمل تر شدند. پیش بینی می شود در آینده امواج بسیار بسیار کوتاه (میکرون) با امکان استفاده بی نهایت مورد استفاده قرار گیرد و همچنین لیزر.
انواع وسایل ارتباطی بی سیم: 1- تلگراف بی سیم (تلگراف رادیویی) 2- تلفن بی سیم (موبایل) 3- ماهواره های ارتباطی (ماهواره های مثبت- تقویت کننده امواج رادیو تلویزیونی و ماهواره های منفی- بازتاب امواج
انواع ماهواره ها از نظر چگ.نگب وضعیت استقرار در اطراف زمین: 1- ماهواره های ثابت ( سرعت گردش این ماهواره در مدار استوایی زمین با سرعت گردش زمین برابر است 2- ماهواره های مداری ( در مدارهای بیضی شکل فضا حرکت می کنند و هر دوازده ساعت یکبار در بالای مناطق معین قرار می گیرند.
کاربردهای ماهواره های ارتباطی:
اول- ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه؛ (ارسال پیام از طریق یک فرستنده نیرومند به یک گیرنده نیرومند. موارد استفاده؛ توسعه ارتباطات تلفنی و تلگرافی ، انتقال صفحات روزنامه ها ، تقویت فرستنده های رادیویی  و تقویت فرستنده های تلویزیونی
دوم- ماهواره های توزیع کننده؛ ماهواره ای قوی تر از نقطه به نقطه که برنامه های تلویزیونی را مستقیمااز فرستنده اصلی به گیرنده های محلی منتقل می کند
سوم- ماهواره های پخش مستقیم
نقش ماهواره ها در ارتباط محلی ، منطقه ای و جهانی: کاربرد آن در پخش برنامه های تلویزیونی و مخابراتی به صورت محلی ، منطقه ای و بین المللی است.
(((دولت ایران از سال 1346ه-ش برای سرمایه گذاری و مشارکت در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره های مصنوعی مخابراتی اقدام کرد)))
بخش دوم- تکنیک های چاپی: شیوه های مدرن چاپ مطبوعات از اختراعات و ابداعات گوناگون 5 قرن اخیر سرچشمه می گیرد.
برای تهیه و تولید روزنامه یا مجله علاوه بر جمع آوری اطلاعات و اخبار و جمع آوری آنها چهار مرحله دیگر نیز وجود دارد. ( "تهیه و تنظیم مطالب" ، "حروفچینی و گراورسازی" ، "صفحه بندی" و "چاپ")
جنبه های فنی روزنامه ها:
الف- حروفچینی و گراور سازی؛ مطالب در این قسمت به حروفچین ها داده می شود تا به صورت دستی یا ماشینی کار را انجام دهند و پس از نمونه گیری و غلط گیری به قسمت صفحه بندی فرستاده می شوندو به همراه عکس ها ، تصاویر و طرح ها که با تصمیم هیات تحریریه ماکت سازی شده اند  درکنار گراورها قرار می گیرند و آماده چاپ می شوند.
حروف چینی به صورت 5 گروه دستی ، ماشینی (سطر ریز ، حروف ریز) ؛عکسی (فوتولاین) ، کامپیوتری و گراورسازی انجام می گیرد.
((( گراورسازی نوعی حروفچینی عکسی است که در نوعی از آن تصویر نگاتیو بر روی صفحات فلزی منتقل می شود ، پس از آن با استفاده از اسید به تناسب تصویر و سایه روشن های آن برجستگی هایی روی آن به وجود می آورندتا برای صفحه بندی به شکل حروفچینی سربی از آن استفاده کنند.))
ب- صفحه بندی؛ مرحله بعد از حروفچینی است که توسط هیات تحریریه صورت می گیرد. در این بخش چگونگی قرار گرفتن مطالب و عکس های مرتبط یا غیر مرتبط  مشخص می شود.
 پ- چاپ؛  عملیات چاپ به وسیله دستگاه های متفاوتی مانند چاپ سربی مسطح یا استوانه ای ، هلیوگراورمسطح یا استوانه ای و یا ماشین های چاپ افست صورت می گیرد (تا زمان چاپ کتاب – 1371سه نوع ماشین چاپ وجود داشته است؛ حروف برجسته ، حروف گود و حروف بدون برجستگی)
 - چاپ با ماشین چاپ سربی قدیمی ترین شیوه ها در انتشار روزنامه و کتاب است.
 - ماشین چاپ هلیوگراور بر خلاف چاپ سربی که برجسته بود ، بر عناصر چاپی گود استوار است.
 - ماشین چاپ افست؛ تکامل یافته چاپ سنگی اروپایی در سال 1796 (آلویس سنفلدر آلمانی)  و به صورت مسطح است.در این نوع چاپی ازخاصیت متضاد آب و مواد چرب ( مرکب چاپی) استفاده می شود.
 - چاپ رنگی؛ در ماشین های چاپ باعث کندی این عملیات نسبت به نوع سیاه و سفیدش می شوند.
 - آینده چاپ؛ به همراه تکنولوژی های نوین صنعت چاپ و آینده آن هم به شدت رو به رشد است و دستگاه هایی با سرعت زیاد و به صورت رنگی روزنامه های و نشریات مختلف را به چاپ می رسانند که برای انتشار نشریات کم حجم دستگاه های ارزان قیمت تری مثل دستگاه های کپی این کار را انجام می دهند.
بخش سوم
: تکنیک های رادیو و تلویزیون
الف- شناخت امواج رادیویی؛

واحد اندازه گیری امواج رادیویی هرتز است که معادل یک ارتعاش و یا یک گردش یا یک سیکل در ثانیه استهر هزار سیکل کیلو هرتز گفته می شود.
امواج رادیویی از نظر تقسیم بندی:
 1- طول موج- در رادیو بسیار مهم است و اگر طول موج معلوم نباشد ضبط آنها عملی نیست.
2- انتقال امواج- امواج حامل و امواج نافع 
3- مساله اشغال امواج  امواج رادیویی ممکن است با توجه به زبان و تعدد امواجی که ارسال می شود به ویژه در منطقه ای محدود شاید بر روی هم اثر منفی داشته باشند به همین کنفرانس های متعددی برای حل این مشکل به خصوص در اروپا که چنین مشکلی را به شدت داشت برگزار شد.

4- انواع امواج رادیویی؛ بلند (1052 تا 2000 متر طول دارند و منظم تر از بقیه امواج) ، متوسط (186 تا 571 متر ، شعاع عمل روی دریا بیشتر ا خشکی) و کوتاه و بسیار کوتاه (شعاع عمل آنها به علت انعکاس بر قشرهای یونیِ بالای جو بسیار زیاد است.
امواج کوتاه هم در طول روز و هم در شب قابل بهره برداری هستندو در تامین تماس های بین المللی در قاره های مختلف جهان نقش مهمی دارند.
نکته : نقص مهم امواج کوتاه ، تاثیر پذیری در برابر اختلالات مغناطیسی است.
ب- پخش برنامه های رادیویی؛
1- اهمیت پیشرفت های فنی رادیو: پیشرفت های تکنیکی رادیو از نظر تجهیزات فنی مانند میکروفن ، استودیو ، تجهیزات ضبط و ارسال  همه و همه در بالا رفتن کیفیت برنامه های رادیویی موثرند.
امکان پذیر شدن تهیه رپورتاژ در خارج از استودیوهای رادیویی و ایجاد آرشیو صوتی و دستگاه های مورد استفاده در این زمینه از نتایج پیشرفت در فناوری رادیویی است.
2- نقش گیرنده های ترانزیستوری: ساخت ترانزیستور تحولی عظیم در مورد رادیو بود که به پایین آمدن حجم و قیمت گیرنده های رادیویی شد و همچنین ایجاد امکانات ساده کننده کار برای ارایه حجم بالایی از برنامه های رادیویی که به این ترتیب هرچه حجم گیرنده های رادیویی کمتر می شود لزوم ایجاد مراکز بزرگ رادیویی برای بالا بردن حجم و توانمندی برنامه ههای رادیویی بیشتر به نظر می رسد.
پ- پخش برنامه های تلویزیونی؛ برای انتقال علائم تلویزیونی که به صورت نقطه های نوارنی منتقل می شوند از یک قلم موی الکترونی بسیار ظریف که بر روی نقطه های نورانی در جهت افقی عبور می کنند استفاده می شود. ( امواج تلویزیونی از امواج بسیار کوتاه هستند)
بخش چهارم- تکنیک های نوین تلویزیونی
الف- دگرگونی گیرنده های تلویزیونی؛ گیرنده های تلویزیونی همراه با پیشرفت های تکنولوژیکی سیر تحول خود را طی می کنند هر چه می گذرد از حالت خانوادگی و اجتماعی به صورت فردی درمی ایند (مثلا بر روی موبایل قرار می گیرند و یا به صورت صفحات کوچک با ضخامت بسیار کم در می آیند.
ب - پخش برنامه های تلویزیونی با ماهواره های ارتباطی؛ که چنین اتفاقی چند سالی است به وقوع پیوسته و تلویزیون های ماهواره ای از همه کشورها قابل دسترس هستند و به نوعی امواج رادیو تلویزیونی دیگر حد و مرز نمی شناسند.
پ- پخش برنامه های تلویزیونی از طریق سیم؛ نمونه بارز آن آنتن مرکزی مجتمع های بزرگ مسکونی است.
ت- دستگاه های ضبط تلویزیونی : نمونه بارز آن دوربین های تلویزیونی که هر روز کوچکتر از قبل با قابلیت های بیشتر می شند که در سالهای اخیر سیستم ضبط دیجیتال (SX) به جای آنالوگ تاثیر بسزایی در بالا رفتن کیفیت ایجاد کرده است.
* انواع دستگاه های ضبط تصویر تلویزیونی: مغناطیسی (کاست)، فیلم (نگاتیو) ، صفحه ( جدیدا این صفحه ها به صورت لوح فشرده یا سی دی و دی وی دی تجلی یافته اند) و بر روی اسلاید.

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۰۳/۲۴ توسط گل احمدی |
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود